Peter van Mierlo Agriservice
Peter van Mierlo Agriservice Diensten
Tuinaanleg:
- Het van "A" tot "Z" aanleggen en onderhouden van uw tuin
- Advies over plantenkeuze
- Het maken van uw verranda
- Plaatsen van tuinhuisje
- Leggen van uw terras of oprit
- Groene aanslag verwijderen op uw terras of oprit
- Onkruidbestrijding in en rondom uw tuin

Akkerbouw & Tuinbouw:
- Schoffelen en eggen
- Rooien en vervoeren van producten
- Land klaar maken voor poten en/of zaaien
- Het verwerken van producten zoals inschuren, sorteren en verzendklaarmaken
- Gewasverzorging middels kunstmest strooien en spuiten
- Ervaring in het begeleiden van groepen mensen

Melkveehouderij:
- Melken en waarnemen koeien tochtigheid en -ziektes
- Vloeren
- Klauwverzorging
- Scheren

Loonwerk:
- Maaien, schudden, duinen, oprapen en grashakselen van gras
- Mestinjecteren
- Ploegen
- Land poot en zaai klaar maken
- Vervoeren producten
- Spuiten
- Schoffelen en eggen

Constructie, Montage en Demontage:
- Hiervoor zou ik u willen verwijzen naar de foto's op deze site

Pluimvee:
- Stallen reiniging
- Inrichten voor de nieuwe ronde
- Het laden van kippen en kalkoenen
- Enten en bloedtappen
- Tussentijdse verzorging zoals hokken opstrooien of het verzendklaarmaken van de eieren

Varkens:
- Het ondersteunen van werkzaamheden in de varkenshouderij zoals spenen, enten, castratie enz.
- Stallen reiniging
- Onderhoud van gebouwen
- Voeren en nazien van varkens
Home    |    Bedrijfsprofiel    |    Foto’s    |    Diensten    |    Contact

Copyright 2009 © PetervanmierloAgriservice